Strona główna

Gmina Wyrzysk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków!”

projekt.jpg

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu przez nasz Zespół realizacji projektu Gmina Wyrzysk stawia na przedszkolaków! Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII Edukacja, Działania  8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 21.08.2017 r. do 31.08.2018 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci 40 małych mieszkańców Gminy Wyrzysk w wieku 3-4 lat oraz ich rodzice i 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku lub oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią.

W ramach projektu planowane jest doposażenie obydwu oddziałów przedszkolnych, finansowanie przez okres 12 miesięcy bieżących kosztów funkcjonowania 40 nowych miejsc przedszkolnych w oddziałach objętych wsparciem, warsztaty dla rodziców (1h na oddział) prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych na temat wparcia dzieci w sytuacjach problemowych i wyrównywania deficytów dzieci, kursu dokształcające dla 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat pracy z dzieckiem autystycznym oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia logopedyczne dla dzieci, biorących udział w projekcie. Do projektu zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 3-4 lat oraz 40 rodziców, zamieszkujących na terenie gminy Wyrzysk oraz 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących w oddziałach przedszkolnych objętych wsparciem w ramach realizacji projektu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci odbywające się w ramach projektu odbywają się poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola i są finansowane ze środków EFS. Rodzice są zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego w formie finansowania wyżywienia dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu.

Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzysk poprzez trwałe zwiększenie o 40 liczby miejsc przedszkolnych dla 40 dzieci, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne oraz gimnastykę korekcyjną, podniesienie kompetencji 4 nauczycielek oraz wzrost wiedzy 40 rodziców z zakresu wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka poprzez udział w warsztatach do 31.08.2018 roku

Planowane efekty realizacji projektu projektu to stworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia logopedyczne oraz gimnastykę korekcyjną, podniesienie kompetencji 4 nauczycielek oraz wzrost wiedzy 40 rodziców z zakresu wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

 

Wartość projektu: 559 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 475 490,00 zł

Biuro projektui: Samorządowa Organizacja Placówek, ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk, tel. 672862611