Strona główna

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddziały 5 - godzinne, dzieci młodsze


8.00 - 8.15 –  schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne); aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna.

 

8.15 - 8.30 – zabawy ruchowe integrujące całą grupę i czynności higieniczno- porządkowe

 

8.30 - 9.00 – śniadanie

 

9.00 - 09.45 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;

 

09.45 - 10.30 – zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali;

 

10.30 - 11.45 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą; dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie
i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.  

 

11.45 - 12.00 – czynności higieniczno- porządkowe

 

12.00 - 12.30 – obiad

 

12.30 - 13.00 – zabawy swobodne, słuchanie opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej lub słuchanie fragmentów książek, ćwiczenia relaksacyjne, gry i układanki stolikowe; rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddziały 5 – godzinne; dzieci starsze


8.00 - 8.15 –  schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne); aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna.

 

8.15 - 8.30 – zabawy ruchowe integrujące całą grupę i czynności higieniczno- porządkowe

 

8.30 - 9.00 – śniadanie

 

9.00 - 10.00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;

 

10.00 - 10.45 – zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali;

 

10.45 - 11.45 – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane
z całą grupą; dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.  

 

11.45 - 12.00 – czynności higieniczno- porządkowe

 

12.00 - 12.30 – obiad

 

12.30 - 13.00 – zabawy swobodne, słuchanie opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej lub słuchanie fragmentów książek, ćwiczenia relaksacyjne, gry i układanki stolikowe; rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Oddziały 9 – godzinne


7.00 - 8.15 –  schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne); aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna.

 

8.15 - 8.30 – zabawy ruchowe integrujące całą grupę i czynności higieniczno- porządkowe

 

8.30 - 9.00 – śniadanie

 

9.00 - 10.00 – realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej;

 

10.00 - 10.30 – zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali;

 

10.30 - 11.15 – indywidualne wspomaganie  i korygowanie rozwoju (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

 

11.15 - 11.45  – pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą; dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.  

 

11.45 - 12.00 – czynności higieniczno- porządkowe

12.00 - 12.30 – obiad

 

12.30 - 13.00- bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań

 

13.00 - 14.15- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/ i zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody

 

14.15 - 14.30 – czynności higieniczno –porządkowe

14.30 – 15.00 – podwieczorek

 

15.00 - 16.00 – zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na postawie literatury dziecięcej lub słuchanie fragmentów książek, gry i układanki stolikowe; rozchodzenie się dzieci.